Formació al Centre d’Acolliment

Dia 10 de gener, de 18 a 21 hores, al Centre d’Acolliment de Santa Coloma, c/ Pirineus, 2.
Més informació: centre@acollimentsantacoloma.org

Continguts

  • Marc legal Drets Humans; drets i deures.
  • Com reconèixer i abordar situacions de discriminació i racisme.
  • Estereotips i prejudicis.
  • Diferents tipus de discriminació i racisme.
  • Estat del Racisme a Catalunya: Informe 2012.
  • Presentació del SAID (Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de Racisme i Xenofòbia); una eina per donar resposta a les situacions de racisme i xenofòbia.

Objectius
Aquesta formació té com a objectiu reflexionar sobre aquells elements necessaris (teòrics, pràctics, d’emmarcament, etc.) que permetin entendre i abordar situacions de discriminació i/o racisme.

Adreçat a entitats de la xarxa civil, estudiants, voluntariat d’entitats…