Formació al Centre d’Acolliment

Dia 10 de gener, de 18 a 21 hores, al Centre d’Acolliment de Santa Coloma, c/ Pirineus, 2. Més informació: centre@acollimentsantacoloma.org Continguts Marc legal Drets Humans; drets i deures. Com reconèixer i abordar situacions de discriminació i racisme. Estereotips i prejudicis. Diferents tipus de discriminació i racisme. Estat del Racisme a Catalunya: Informe 2012. Presentació […]